Prawo podatkowe NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego. Studia mają również pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. W ramach programu studiów omawiane są m.in. zagadnienia wymagane na egzaminie.

Adresaci studiów:
Podyplomowe Studia Podatkowe skierowane są do doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (Ministerstwa Finansów, urzędów i izb skarbowych, urzędów celno-skarbowych, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo - księgowych.

Studia przeznaczone są także dla wolnych zawodów takich jak: radca prawny, adwokat, notariusz biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, tudzież prawników, ekonomistów, finansistów, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.

Atuty studiów:

 • kompleksowe przygotowanie słuchacza do obsługi obrotu podatkowego;
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych praktyków, m.in. przez doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów oraz nauczycieli akademickich;
 • zajęcia praktyczne prowadzone w oparciu o metodę case-study;
 • duży blok zajęć praktycznych prowadzonych przez prawników z kancelarii prawnych zajmujących się obsługą obrotu podatkowego (kazusy, analiza pytań na egzamin na doradcę podatkowego, pisma w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym);
 • konkurencyjna cena;
 • elastyczny system płatności

Ramowy program studiów:

 1. Prawo podatkowe:
 2. Postępowanie sądowo-administracyjne
 3. Egzekucja zobowiązań podatkowych
 4. Prawo karne skarbowe
 5. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i handlowego
 6. Rachunkowość

Sylwetka absolwenta studiów:

Absolwent studiów staje się wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą posiadającym umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Dodatkową korzyścią dla absolwentów jest poznanie elementów rachunkowości oraz prawa celnego i dewizowego, które będzie potrafił łączyć z prawem podatkowym. Ma wiedzę na temat wykładni prawa, która polega na ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu. Dzięki zdobytej wiedzy absolwent kierunku przygotowany jest do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze:

 • głównego księgowego,
 • kierownika biura rachunkowego,
 • pracownika organów administracji skarbowej,
 • kierownika działu finansowego,
 • dyrektora finansowego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej lub projektu grupowego.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4500 zł
Opłata semestralna  - 2350 zł (x2)
Opłata ratalna   - 490 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Uwaga!!!
4 maja 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano oficjalne teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25 maja 2018 roku, natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych państwa członkowskie mają czas do 6 maja 2018 roku.


Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Reforma ma pozwolić obywatelom UE i przedsiębiorcom na czerpanie maksymalnych korzyści z tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych osobowych i poszanowaniu prawa do prywatności.


Inspektor Ochrony Danych -  zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Rozporządzenie zastępuje Administratora Bezpieczeństwa Informacji określeniem Inspektora Ochrony Danych.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.