Trener biznesowy Nowość!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:

 • zdobycie kwalifikacji/umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia szkoleń,
 • nabycie wiedzy na temat procesów grupowych, specyfiki funkcjonowania grup/zespołów, stylów  i sposobów uczenia się ludzi dorosłych,
 • poznanie etapów i sposobów realizacji procesu szkoleniowego (od rozpoznania potrzeb szkoleniowych po końcową ewaluację),
 • opanowanie umiejętności związanych z autoprezentacją trenera i efektywną komunikacją z grupą szkoleniową,
 • poznanie aktywizujących metod, technik i nowoczesnych narzędzi prowadzenia szkoleń,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi na sali szkoleniowej,
 • nabycie wiedzy na temat sposobów i narzędzi oceny ewaluacji szkoleń, zgodnie z oczekiwaniami klienta biznesowego i jego organizacji,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem szkoleniem i grupą szkoleniową, rozwój kompetencji osobistych trenera.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zamierzających podjąć pracę w charakterze trenera biznesu lub trenera wewnętrznego, specjalisty HR, oraz zainteresowanych uzyskaniem umiejętności zarządzania procesem szkoleniowym, pogłębieniem znajomości specyfiki grup i zespołów, chcących nauczyć się określania i doprecyzowania potrzeb szkoleniowych klientów, nabyć umiejętność prowadzenia i ewaluacji szkoleń czy warsztatów, a także chcących uzyskać wiedzę na temat  narzędzi szkoleniowych i coachingowych pomocnych w prowadzeniu szkoleń.


Studia przeznaczone są również dla przedsiębiorców, managerów, pracowników działów HR, osób, które w swojej pracy zajmują się prowadzeniem szkoleń, treningów, warsztatów, czy spotkań projektowych (warunkiem jest ukończenie studiów min. I stopnia - licencjackich).

Program studiów:

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 1. Specyfika pracy trenera, rola i zadania
 2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie szkoleniowym
 3. Metodyka procesu uczenia się i rozwoju ludzi dorosłych (Lifelong Learning)
 4. Wybrane zagadnienia psychologii pracy
 5. Wybrane zagadnienia prawne i księgowe w kontekście pracy trenera
 6. Metodologia prowadzenia szkoleń
 7. Dynamika grupy – procesy grupowe i zarządzanie grupą szkoleniową
 8. Rozpoznanie i diagnoza potrzeb szkoleniowych
 9. Efektywne prowadzenie szkoleń
 10. Zarządzanie motywacją uczestników szkoleń
 11. Trener a grupa – budowanie relacji, ustalanie kontraktu, zasady współpracy
 12. Metody  i narzędzia coachingowe w pracy z grupą
 13. Narzędzia i materiały dydaktyczne w pracy  trenera
 14. Formy aktywizacji uczestników szkoleń
 15. Sytuacje trudne w pracy trenera
 16. Ewaluacja szkoleń
 17. Trening umiejętności społecznych
 18. Warsztat trenera – pogłębianie kompetencji i zasobów osobistych
 19. Trening autoprezentacji
 20. Egzamin i etiudy zaliczeniowe (indywidualne i grupowe) + feedback

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów nabędą wiedzę z zakresu prowadzenia szkoleń i warsztatów, dynamiki i funkcjonowania grup i  zespołów pracowniczych. Absolwenci będą potrafili samodzielnie zaprojektować, przygotować i przeprowadzić szkolenie/warsztat, a także ich ewaluację,  zapoznają się z profesjonalnymi narzędziami szkoleniowymi, poznają własny styl treningowy i metody coachingowe przydatne w rozwijaniu potencjału uczestników klientów/uczestników szkoleń, oraz nauczą się radzić sobie z sytuacjami trudnymi w pracy trenera/szkoleniowca.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:

Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.