Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, technicznym, działalności deweloperskiej  i zarządzania nieruchomościami niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości oraz dla pracowników przedsiębiorstw realizujących projekty deweloperskie.

 

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych, działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami  oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.


Ponadto studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw realizujących  projekty deweloperskie i zarządców nieruchomości.

Program studiów:

Program studiów zgodny z wymogami programowymi Ministra Infrastruktury zawartymi w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r.

 1. Aspekty prawne i podstawy prawa nieruchomości
 2. Gospodarka przestrzenna
 3. Prawo gospodarcze - Prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Gospodarka mieszkaniowa
 5. Prawo spółdzielcze
 6. Rynek nieruchomości
 7. Ocena opłacalności i finansowanie inwestycji nieruchomości
 8. Budownictwo i wiedza techniczna nieruchomości
 9. Plany zagospodarowania przestrzennego
 10. Organizacja i zarządzanie realizacją projektów inwestycyjnych (FIDIC)
 11. Działalność deweloperska
 12. Analiza lokalizacji (Cachment Area)
 13. Inwestycje mieszkaniowe i komercyjne
 14. Analiza wykonalności inwestycji
 15. Inwestycje infrastrukturalne
 16. Inwestycje „Land Development”
 17. Aspekty prawne zarządzania nieruchomościami
 18. Komercjalizacja powierzchni i wycena nieruchomości
 19. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi
 20. Zarządzanie portfelem nieruchomości klienta
 21. Zarządzanie zasobami w nieruchomościach
 22. Podatki i opłaty w nieruchomościach
 23. Plan zarządzania nieruchomością
 24. Ochrona danych w zarządzaniu nieruchomościami i przedsiębiorstwie developerskim

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające nie tylko na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania nieruchomościami, ale także niezbędne do udziału w zespole zajmującym się przygotowaniem i realizacją projektów deweloperskich. Absolwent będzie mógł pracować zarówno przy zarządzaniu i projektach mieszkaniowych, komercyjnych oraz inwestycjach typu „land development”. Będzie posiadał umiejętności pozwalające na przygotowanie projektów od strony organizacyjnej, formalnej, marketingowej oraz finansowej.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:

Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.