Zarządzanie placówką oświatową*

Czas trwania studiów: dwa semestry

Uczestnicy:

Studia podyplomowe Zarządzanie BHP skierowane są do:

 • osób kandydujących na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych szkolnictwa publicznego i niepublicznego
 • osób pragnących zajmować się nadzorem pedagogicznym oraz zagadnieniami związanymi z oświatą i polityką oświatową w jednostkach samorządowych, administracji publicznej
 • osób chcących nabyć kwalifikacje w dziedzinie zarządzania oświatą planujących założyć własną placówkę oświatową/edukacyjną.

Kwalifikacje i kompetencje:
Kompetentne zarządzanie placówką oświatową wymaga uzupełniania na bieżąco wiedzy teoretycznej oraz poszerzania doświadczenia zawodowego. Ukończenie studiów Zarządzanie placówką oświatową wyposaża Słuchaczy w niezbędne narzędzia do pełnienia przyszłych obowiązków.

Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie placówką oświatową” zdobywają wiedzę i kompetencje z zakresu:

 • podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi
 • finansowania oświaty z elementami prawa finansowego; finansowania z UE oraz zamówień publicznych w oświacie
 • podstaw rachunkowości w oświacie
 • zadań samorządu i jednostek administracji publicznej w oświacie
 • organizacji i administracji placówki oświatowej (planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową, dokumentacja placówki oświatowej i archiwizowanie)
 • podstaw prawnych działalności oświatowej (prawo oświatowe, prawo pracy)
 • zarządzania jakością, nadzoru i ewaluacji w placówce oświatowej
 • podstaw pracy psychologiczno – pedagogicznej w placówkach edukacyjnych
 • kompetencji menedżera oświaty.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 2700 zł
Opłata semestralna  - 1450 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 290 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.