O nas

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez  Społeczną Akademię Nauk. Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.


Program studiów podyplomowych znajdujących się w ofercie Społecznej Akademii Nauk skoncentrowany jest na kształceniu praktycznym. Przygotowany został przy współpracy wybitnych naukowców, praktyków i przede wszystkim skonsultowany z otoczeniem społeczno - gospodarczym przez pryzmat potrzeb rynku pracy  w Polsce i Unii Europejskiej. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.


Studia podyplomowe realizowane w Społecznej Akademii Nauk ukierunkowane są w głównej mierze na zajęcia warsztatowe. Pozwalają one w praktyce realizować zagadnienia związane z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy, umożliwiają wymianę doświadczeń i opinii w zakresie poruszanych zagadnień.


Zachęcamy do zapoznania się z niniejsza ofertą studiów podyplomowych oraz skorzystania z szansy podniesienia swoich kwalifikacji, które pozwolą Państwu bez problemu odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.