Public Relations w firmie NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów:
2 semestry

Cel studiów:
Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR w firmach, organizacjach czy stowarzyszeniach, a także:

 • zrozumienie istoty nowego Public Relations;
 • nauka pracy z nowym konsumentem poprzez budowę nowych treści i wykorzystywanie nowych narzędzi;
 • zdobycie umiejętności budowy marki firmy;
 • nabycie praktycznych umiejętności w pracy z mediami, przygotowania materiałów prasowych, przeprowadzania konferencji;
 • opanowanie umiejętności publicznej prezentacji, budowania zespołu;
 • szerokie spojrzenie na PR powiązane z głębszą analizą najważniejszych zagadnień.


Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla:

 • osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku PR, chcących wejść w zawodowe życie PR z solidnym pakietem praktycznej wiedzy i umiejętności z tej dziedziny;
 • osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub  zajmujących się kształtowaniem wizerunku firmy czy organizacji, ale także dla pracowników działów marketingu;
 • pasjonatów, którzy pragną zgłębić szczegóły potęgi komunikacji, okiełznać ją i wykorzystywać w praktyce.

Program studiów:

 1. Wstęp do public relations
 2. Komunikacja społeczna i interpersonalna
 3. Media relations
 4. Prawo prasowe i prawo autorskie
 5. Monitoring mediów
 6. Komunikacja w sytuacji kryzysowej
 7. Nowoczesne formy PR w  social mediach
 8. Komórka PR/ rzecznik prasowy
 9. Corporate Social Responsibility
 10. Event marketing
 11. Komunikacja wewnętrzna (internal PR)
 12. Budowanie zespołu + coaching


Sylwetka absolwenta studiów:
Absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty ds. public relations. Oznacza to, że będą  potrafili planować działania PR firmie  – począwszy od koncepcji, budowy programu, wybór technik i sposobów budżetowania, a kończąc na ewaluacji i badaniu skuteczności prowadzonych kampanii.

Warunki ukończenia studiów:
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu (grupowo lub indywidualnie) ściśle związanego z reprezentującą firmą.

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe:   - 100 zł
Opłata jednorazowa:  - 3000 zł
Opłata semestralna:  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna:   - 340 zł (x 10)


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.