Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk jest:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 • wniesienie opłaty wpisowego w wysokości 100 na poniższy numer konta:
  Społeczna Akademia Nauk
  ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódż
  PKO BP SA I Oddział w Łodzi 66 1020 3352 0000 1102 0225 4001
  TYTUŁ: opłata wpisowego na studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku)
 • złożenie kompletnej dokumentacji tj.:
  a) formularza rekrutacyjnego na studia podyplomowe (dostępny we wszystkich Biurach Rekrutacji);
  b) kserokopii oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  c) kserokopii suplementu do dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, których posiadanie przewiduje program danych studiów podyplomowych;
  d) jednej fotografii w formacie legitymacyjnym;
  e) podpisanej umowy o świadczenie nauki oraz warunkach odpłatności na studiach podyplomowych – w dwóch egzemplarzach (umowa dostępna we wszystkich Biurach Rekrutacji);
  f) potwierdzenia dokonania opłaty wpisowego.

Kandydat jest zobowiązanych do przedstawienia oryginałów złożonych dokumentów – do wglądu osoby przyjmującej dokumenty rekrutacyjne.

Miejsce składania dokumentów oraz realizacji zajęć dydaktycznych:

Społeczna Akademia Nauk - Wydział Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96 , 97-400 Bełchatów
tel. 44 788 46 22,
e-mail: belchatow@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk - Wydział w Radosmku
ul. Sucharskiego 87, 97-500 Radomsko
tel. 44 680 11 40,
e-mail: radomsko@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk - Wydział w Kołobrzegu
ul. Kasprowicza 10, 78 - 100 Kołobrzeg
tel. 94 35 200 72,
e-mail: kolobrzeg@san.edu.pl

Społeczna Akademia Nauk - Wydział w Szczecinku
ul. Kościuszki 47 - 49, 78 - 400 Szczecinek
tel. 94 72 20 360,
e-mail: szczecinek@spoleczna.pl

Społeczna Akademia Nauk - Wydział w Zduńskiej Woli:
ul.Wileńska 3 - Szkoła Podstawowa nr 12, 98-220 Zduńska Wola
tel. stacjonarny 43 823 25 10
tel. komórkowy 604 937 049
e - mail: zdunskawola@san.edu.pl

Społeczna Akademia Nauk - Wydział w Sieradzu:
ul.Piłsudskiego 5 (wejście od ul.Polnej 26) - Zespół Szkół nr 1, 98-200 Sieradz
tel. stacjonarny 43 823 25 10 (dziekanat w Zduńskiej Woli)
tel. komórkowy 604 151 995
e - mail: sieradz@san.edu.pl


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.